WIL JIJ OOK
ALS EEN STERKE JERKE
WEER NAAR HUIS?

Ik begeleid kinderen van 6 tot en met 12 jaar in hun sociale en emotionele ontwikkeling en gedrag.

Soms gaat het even niet zo lekker of weet een kind niet hoe het verder moet. Dan is het fijn als iemand een stukje meeloopt.

Kindercoaching is laagdrempelig en vaak zijn enkele sessies al genoeg om zelf weer verder te kunnen. Het kind krijgt van mij een duwtje in de rug, zodat het alleen weer verder kan. Ik kijk daarbij naar de kwaliteiten van het kind en naar wat al wél lukt. Dat is het startpunt. Samen bekijken we hoe we deze kwaliteiten gaan inzetten om nieuwe vaardigheden te leren.

Coaching draait vooral om het bewust worden van gedachten, gevoelens en gedrag. En om het oefenen van nieuw gedrag en vaardigheden. Die zijn gericht op wat het kind graag wil veranderen. De oplossing zit in het kind zelf. Ik bied vooral handvatten om tot de verandering te komen. Zo bereiken we samen het doel.

ANGST IS EEN NORMALE EMOTIE DIE ELK MENS HEEFT, HET KAN BELANGRIJK ZIJN IN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES. FAALANGST KAN DAARENTEGEN VERLAMMEND EN BELEMMEREND ZIJN.

Soms zijn kinderen zo gespannen dat ze bijvoorbeeld niet meer naar school willen als ze een toets of spreekbeurt hebben. Ze zijn zo gespannen dat ze zich ziek voelen. Gelukkig zijn angstklachten meestal goed te behandelen. Doel van de coaching is de klachten te verminderen of helemaal te laten verdwijnen. We pakken niet alleen de angstklachten aan, maar gaan ook kijken waar die mee te maken hebben en waar ze door ontstaan.

Een goede vriendschap is veel waard. Maar vriendschappen lopen niet áltijd soepel.

Jouw kind leert bij mij sociale vaardigheden en krijgt meer zelfinzicht, zodat het vanuit zelfvertrouwen sociale contacten leert aangaan. Een goede vriend voor een ander kunnen zijn, begint met het hebben van zelfvertrouwen en blij zijn met wie je bent. We gaan ervoor zorgen dat jouw kind zich sterker voelt, een vriendschap kan opbouwen en op een helpende manier voor zichzelf opkomen en zijn of haar mening kan uiten.

HONDERDEN DINGEN OM JE HEEN KUNNEN JE BEHOORLIJK AFLEIDEN. CONCENTREREN KAN DAN BEST MOEILIJK ZIJN.

In een aantal sessies leer ik jouw kind om geconcentreerd met zijn of haar werkjes bezig te zijn en zich af te sluiten voor de drukte in de klas.

EMOTIES TONEN IS BELANGRIJK VOOR DE SOCIALE EN EMOTIONELE ONTWIKKELING. DIT MOETEN WE NIET NEGEREN, MAAR JUIST EEN LUISTEREND OOR BIEDEN.

Veel ouders en leerkrachten vinden boosheid een lastige emotie. Maar wat vertelt de boosheid van je kind je eigenlijk? Het is belangrijk dat je kind leert hoe hij of zij het beste kan zeggen wat het voelt, vindt en denkt. In mijn sessies gaan we bekijken welke emoties boven komen drijven. Daarna ga ik ook met jullie als ouders in gesprek en bespreken we hoe je hier het beste als ouders op kunt reageren en hoe je je kind het beste kunt helpen om de emoties op een helpende manier te uiten.

HET TEMPO OP SCHOOL KAN BEST HOOG LIGGEN, WAARDOOR DE RESULTATEN NIET OP HET GEWENSTE NIVEAU LIGGEN.

Ik geef kinderen bijles in rekenen, spelling technisch en begrijpend lezen, zodat ze weer helemaal bij zijn en vol zelfvertrouwen weer naar school gaan.

Ik help graag. Met deze én andere gewenste veranderingen.
Laten we eens vrijblijvend en gratis kennismaken!

Wat zeggen ouders en kinderen over Sterke Jerke

We zochten een kindercoach voor onze zoon. Hij had moeite met zijn taakgerichtheid op school. Via internet kwamen wij op de website van Jolanda, deze sprak ons enorm aan. Heel fijn om te weten dat Jolanda zelf ook leerkracht is.

Het eerste gesprek met Jolanda was erg prettig en ze begon vol goede moed met het begeleiden van mijn zoon in de klas. Ze heeft het werken inzichtelijk voor hem gemaakt door middel van verschillende hulpmiddelen. Ook kwam ze 1 keer in de 2 weken op school om de concentratie te bevorderen d.m.v spel. Hij vond dit erg leuk! Het gaat nu veel beter met hem in de klas. Wij zijn Jolanda erg dankbaar voor haar positieve aanpak.

Lea

Bedankt dat je me hebt geholpen met het verwerken van de dood van mijn opa.

Een tevreden kind

Bedankt dat je me hebt geholpen om mijn onzekerheid weg te nemen.

Een tevreden kind

Sinds onze zoon gesprekken heeft met Jolanda is hij zich meer bewust van zijn gevoelens, hij is daardoor minder vaak boos en daardoor kan hij zich beter ontwikkelen, voor ons als ouders is het heel fijn om iemand te hebben waarmee we kunnen sparren over wat de beste manier is om hem verder te helpen.

Tevreden ouders

Het contact verloopt heel goed, ze neemt alle tijd voor hem en ons en ook is het heel fijn dat ze op school ook de juf tips kan geven, waardoor de lijntjes kort blijven en er een goed vangnet voor onze zoon is.

Tevreden ouders